ઈન્ડિયા

રાજ્યમાં કોરોનાની કામગીરીને લઈને હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકારની કરી ટીકા, ગરીબ લોકોની જિંદગીની કાઈ કિંમત નથી?

રાજ્ય સરકારને ગુજરાત હાઈકોર્ટે ફટકાર લાગાવી છે. હાઈકોર્ટે નિરીક્ષણ કરતા રાજ્ય સરકારને કહ્યુ છે કે, ગુજરતની સરકારી હૉસ્પિટલોમાં ગરીબ લોકો સારવાર કરાવવા આવે છે એટલે એમની જિંદગીની કોઈ કિંમત નથી એમ ન સમજવું જોઈએ. સરકારે વધારે તકેદારી લેવાની જરૂર છે. સરકારી હૉસ્પિટલમાં કોરોનાના દર્દીઓને ઊંચો મૃત્યુ આંક ચિંતાનો વિષય છે.

વધુમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે એમ પણ કહ્યું છે કે, સરકારે તમામ સુવિધાઓ યુદ્ધને ધોરણે પૂરી પાડવી પડશે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકાર સામે કડક અસંતોષ રજૂ કર્યો એની પાછળ એક રેસિડેન્ટ ડૉકટરે લખેલો પત્ર પણ કારણ ગણાવવામાં આવ્યો છે.

ત્યારે કોરોનાને લઈને ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુઓમોટો પિટિશન પછી ગુજરાત સરકારે આ અંગે લીધેલા પગલાંની તાત્કાલિક જાણ કરવા માટે સમય માગ્યો હતો. તેમજ ગુજરાત સરકાર વતી સરકારી વકિલ મનીષા શાહે કોર્ટને કહ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં વધી રહેલા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને છઠ્ઠી મેથી યુદ્ધના ધોરણે પગલાં લીધા છે.

તેમાં સરકારે કુલ 42 હૉસ્પિટલમાં 50 બેડ ટકા કોરોના માટે ખાલી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ પહેલા સરકારે 23 હૉસ્પિટલ સાથે જે એમઓયુ કર્યા હતાં તેને એક્સ્ટેન્ડ કર્યા છે. ચારના એમઓયુ બાકી છે અને આઠ હોસ્પિટલ એવી છે કે જેને સરકાર સાથે એમઓયુ કરવામાં રસ નથી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.