ઈન્ડિયા

આ વાત જાણીને ગુજરાત પોલીસ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઇ…

વાત જાણે એમ છે કે, હાલમાં કોરોના માહામારી અંગે સરકાર કોરોના વોરિયર્સ માટે ઘણી બધી સેવાઓ માટેની જાણ કરતી હોય છે. ત્યારે હમણાં થોડા સમય પહેલાજ કોરોના વોરિયર્સ માટે સરકારે વર્ગ ૩ ના કર્મચારી માટે રૂ ૧૫૦૦૦/- વધુ પગાર આપવાની વાત કરી છે ત્યારે તેમાં પોલીસ કર્મચારીને બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ માટે ppe કીટ અને માસ્ક માટે રૂ ૧૦ કરોડનું બજેટ ફાળવવાની વાત કરી છે

હાલમાં ચાલુ દરેક પોલીસ સ્ટેશન દીઠ સરેરાશ ૧૦૦ કર્મચારી માટે સવારે તથા સાંજે જમવાની વ્યવસ્થા માટે દરોજના રૂ ૧૫ થી ૨૦ હજારનો ખર્ચ ગણવામાં આવે છે. લોકડાઉનના ૫૨ દિવસ થઈ ગયા હોવાથી અત્યાર સુધી પોલીસ સ્ટેશન દીઠ રૂ ૧૦ લાખનો ખર્ચ થયા હોવાનું જણાવે છે.

ત્યારે મહત્વની વાત એ છે કે, ખરે ખર જ્યારે આ બાબતની જાણ પોલીસ કર્મચારીઓને ન્યુઝ દ્વારા થાય છે ત્યારે પોલીસ ખુદ સ્તબ્ધ થઈ ને અંદરો અંદર પોલીસ બેડામાં ચર્ચા જામી છે કે, અત્યાર સુધી સરકારે માસ્ક નથી આપ્યા ત્યારે જમવાનું શું આપવાની ???

આ છે હકીકત

સરકાર ફક્ત મોટી મોટી જાહેરાતો કરે છે. પરંતુ ખરે ખર અત્યાર સુધીમાં કોઈ પોલીસ કર્મચારીને નતો જમવાનું મળ્યું છે કે નતો આ બાબતની કોઈને જાણ કરી છે ત્યારે આ બાબતે શું પોલીસના અધિકારીઓ જ પોતાના કર્મચારીની કાળજી લીધી નથી કે પછી સરકારની જાહેરાતો ફક્ત જાહેરાત માટે છે. ખરેખર કોરોના મહામારીમાં પ્રાથમિક ધોરણે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના નાના કર્મચારી ઓજ સીધા લોકોના સંપર્કમાં આવતા હોય છે. જેથી તેઓને જ સૌથી પહેલા કોરોના થવાનો ભય છે.

ત્યારે તેમને જ આમ નારાજ કરવામાં આવશે તો કોરોના મહામારીમાં કોરોના સામે દેશને લડવું ખૂબ મુશ્કેલ પડશે તે વાત તો સ્પષ્ટ છે ત્યારે હવે ppe કીટ , માસ્ક અને જમવાનું ખરેખર પોલીસના નાના કર્મચારીઓને ક્યારે મળે છે તે જોવું રહ્યું

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.