ઈન્ડિયા

ખેડૂત પુત્રએ મારી બાજી, 99.99 PR સાથે સમગ્ર ગુજરાત બોર્ડમાં પ્રથમ ક્રમે

ગત રોજ ધોરણ 12 વિજ્ઞાનપ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થયુ. જેમાં મોટા મહાનગરોને પાછળ છોડી સતત ત્રીજા વર્ષે સૌથી વધુ ધ્રોલ કેન્દ્રનું 91.42 ટકા આવ્યું છે. તેમજ સમગ્ર ગુજરાતનું પરિણામ 71.34 ટકા જાહેર થયું છે. ત્યારે જામનગર જિલ્લામાં 80.88 ટકા પરિણામ સાથે બે વિદ્યાર્થીઓએ A1 ગ્રેડ મેળવ્યા છે.

ધ્રોલમાં આવેલ બી.એમ. પટેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાનાં વિદ્યાર્થીદ્યાર્થી દિપકુમાર શૈલેષભાઇ હિન્સુએ A1 ગ્રેડ સાથે 99.99 PR સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં બોર્ડમાં પ્રથમ ક્રમે ઉતીર્ણ થયા છે. તેમની સાથેની વાતચીત જણાવ્યુ હતુ કે, હું દરરોજ 10 થી 12 કલાક ઘેર રહીને જ અભ્યાસ કરતો હતો. અન્ય પ્રવૃતિમાં માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા ન્યુજ પેપર અને બુકસનું વાંચન કરતો હતો.

વધુમાં જણાવ્યુ હતું કે, તેમના માતાપિતા અને સ્કુલનાં શિક્ષકગણને પોતાનાં પ્રેરણાસ્ત્રોત છે. શિક્ષકોનાં ઉતમ માર્ગદર્શનથી તેમણે આટલા સારા માર્કસ મેળવી શકાયા છે. ભવિષ્યમાં તેમણે ડોકટર થવાની ઇચ્છા વ્યકત કરી હતી.

મુળ જોડીયા તાલુકાનાં લીંબુડા ગામનાં શૈલેષભાઇ હિન્સુ અને માતા રશીલાબેન સામાન્ય ખેડૂત પરિવારનાં એકના એક પુત્ર દિપનાં પુત્રનાં અભ્યાસ અર્થે ધ્રોલ સ્થાયી થયેલા તેમનાં પુત્રની ઝળહળતી સિદ્ધિથી પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો હતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.