ઈન્ડિયા

કહેતા ભી દીવાના, સુનતા ભી દીવાના, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠાના મંત્રી જયેશ રાદડિયા

કોરાનાને કારણે દેશમાં લોકડાઉનની જે સ્થિતિ છે, સ્વભાવીક રીતે દેશના તમામ નાગરિકોને તેની હેસીયત પ્રમાણે તકલીફ પડી રહી છે. નાના માણસને નાની તકલીફ છે અને મોટાને મોટી તકલીફ છે. ત્યારે કહેતા ભી દીવાના, સુનતા ભી દીવાના, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠાના મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ પોતાની સરકારના તારીફના પુલ બાંધ્યા, આંકડાઓની માયાજાળ બનાવી. પણ ગરીબની થાળીમાં ભોજન નથી તેનું શું, ખેડૂત પાસેથી માલતો છે પરંતુ ખરીદાર નથી અને અનાજ બગડે છે.

ખેડૂતને નુકશાન જાય છે. ત્યારે સરકાર આ વર્ષે દરેક ખેડૂત પાસેથી દરેક પ્રકારના અનાજ ખરીદે તે જરૂરી અને તે પણ વ્યાજબી ભાવે જેથી ખેડૂતને રાહત થાય, ગામડું દોડતું થાય સીટી દોડતું થાય તે માટે ખેડૂત પાસેથી બધો માલ ખરીદવો ખૂબ જરૂરી બને છે, અને ચણા અને રાયડાની ખરીદી બાબતે પૂછતાં, તેમાં પણ તંત્ર પોચી નહીં શકતા ગુજકો માસોલ દ્વારા કરવામાં આવશે, એટલે કે પુરવઠા વિભાગે નોંધણી પ્રક્રિયા કરી પરંતુ હવે સંસ્થાને તૈયારી ન કરવી પડે અને બેઠો બેઠો માલ ખાય તે માટે ગુજકો માસોલને ખરીદી માટે નક્કી પણ કરી લેવામાં આવી એટલે આગામી સમયમાં કૌભાંડ સર્જાય તો નવાઈ નહીં….અને મંત્રીઓ આંકડાઓની માયાજાળ માંથી બહાર આવી, ગરીબ,મધ્યમ અને ખેડૂત વર્ગને મદદ કરે તે જરૂરી બને છે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.