ગુજરાતી રોજનીશી

ઉનામાં સંસ્થાની હોસ્પિટલમાં સુરક્ષાના નામે છીંડા

  • છ છ માસ થી અગ્નિ શામકના સાધનો એક્ષપાયર

આપડે સૌને સુરતના તક્ષશિલા યાદ હશે ત્યારે સરકારે તમામ જાહેર જગ્યાઓ ઓફિસ, ટ્યુશન ક્લાસીસ શાળાઓ ,હોસ્પિટલો,સરકારી કચેરીઓમાં અગ્નિ શામક સાધનો ફીટ કરવા માટે જરૃરી આદેશો કરેલા પરંતુ આ આદેશનો અમલ થયો પરંતુ આ આદેશો બાદ ફીટ કરવામાં આવેલ ફાયરના સાધનોનું ક્યારે ચેકિંગ થતું હશે કે નહીં ??? એ તો કુદરત જાણે પરંતુ આ સાધનો એક્સપાયર થયા બાદ પણ શોભાના ગાંઠિયા જેમ ઓફિસમાં હોસ્પિટલોમાં દેખાય છે. ત્યારે આ માત્ર આદેશો કાગળ ઉપર જ હોય એવું લાગે છે તો કોઈ અકસ્માત કે આગ લાગે તો શું થાય તે માત્ર કલ્પના જ આપડે ડરાવી જાય છે ત્યારે આવા સરકારી આદેશને ધોળીને પીનારાઓને તો શું કહેવું કે આવા આદેશો કરી નિરાંતનો શ્વાસ લેવો.

ઉનામાં સંસ્થા મારફત ચાલતી એક મોટી હોસ્પિટલ વારંવાર વિવાદમાં આવે છે ક્યારેક તેમનો મેડિકલ સ્ટોર હોય કે પછી કેન્ટીન કે પછી સફાઈનો અભાવ હોય કે સંસ્થાનું નામકરણ હોય અને ફરી આજે એકસ્પાયરી અગ્નિ શામકના બાટલા કે જેને એક્ષ્પાયાર થયાને છ છ મહિના થયા છતાં હજુ સુધી રીફિલિંગ કરવામાં આવ્યા નથી. ન કરે અને ક્યાંક અકસ્માત થાય તો જવાબદાર કોણ ??

લોકો જ્યાં પોતાનો જીવ બચાવવા આવે તે હોસ્પિટલમાં જ સુરક્ષાના નામે મોટા છીંડા જોવા મળે છે. હોસ્પિટલમાં ડોકટરો, પેરા મેડિકલ સ્ટાફ, સિક્યુરિટી સ્ટાફ વગરે લોકો અહી રાત દિવસ કામ કરતા હોય છે ત્યારે આવી બેદરકારી કેમ કોઈના ધ્યાનમાં નહિ આવી હોય લોકમુખે જાણવા મુજબ હોસ્પિટલ નું મેનેજમે્ટ ખૂબ આગળ પડતું છે પરંતુ લોકોની સુરક્ષા એમને કેમ ધ્યાનમાંના આવી કે માત્ર પોતાના વટ પાડવા જ મેનેજમે્ટ કામગીરી કરે છે. લોકોનું જે થવાનુ હોય એ થાય આપડે સલામત છે ને હવે આ એક્સ પાયરી બાબતે તંત્ર પગલાં લેશે કે પછી બધું બરાબર છે. અને અકસ્માતની રાહ જોશે કે પછી?? અને મુખ્ય વાત તો એ છે કે, છ છ મહિના થી આ અગ્નિ શામક સાધનો એક્ષપાયર થય ગયા છે. છતાં જવાબદાર તંત્ર એ ક્યારેય વિઝિટ લીધી હસે કે નહિ કે પછી વાતાનુકૂલિત ઓફિસમાં બેસીને બરાબરના સર્ટી ફિકેટ આપવામાં આવતા હસે.

આ હોસ્પિટલ સામેની અરજીઓ સામે કાર્યવાહીના કરવાના બદલે દફતરે થાય છે તેવી લોકમુખે ચર્ચાઓ થાય છે. ત્યારે આ બાબતે શું પગલાં લેવાસે કે નોટિસ પાઠવવામાં આવશે કે દંડ કરવા માં આવશે એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.