ગુજરાતી રોજનીશી

સૌરાષ્ટ્રનું પાટનગર એવા રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એમ્બુલન્સની અછત

સૌરાષ્ટ્રના કોરોના શંકાસ્પદ દર્દીઓનો ધસારો વધી રહ્યો છે ત્યારે દર્દીઓને લેવા-મૂકવા માટે એમ્બુલન્સની જરૂર પડે છે
પરંતું સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે હાલમાં માત્ર એક જ એમ્બ્યુલન્સ હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી
સિવિલ હોસ્પીટલમાં એક વર્ષ પહેલા દસ ઇમરજન્સી વાહન હતા જેમાંથી આઠ એમ્બ્યુલસ તરીકે અને બે શબવાહિની તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી પરંતુ છેલ્લા એક વર્ષથી કરતાં વધારે સમયથી આઠ એમ્બ્યુલન્સ નોનયુઝ એટલે કે કંન્ડમ જાહેર થયેલ છે

જેથી હાલ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે માત્ર એક એમ્બ્યુલન્સ વાન અને એક શબવાહિનીથી કામ ચલાવવું પડે છે જેથી સૌરાષ્ટ્રભરના critical condition વાળા એટલે કે ઇમરજન્સીવાળા દર્દીઓ માટે ભારે હાડમારી વેઠવી પડે છે.
આશરે એકાદ વર્ષ પહેલા આર.ડી.ડી.એ ૮ એમ્બ્યુલન્સ વાનને કંન્ડમ જાહેર કરી છે. એટલે કે તેનો ઉપયોગ ન કરી શકાય
એમ્બ્યુલન્સ ન હોવાથી ખાનગી એમ્બ્યુલન્સના મોંઘા ભાડા ભરીને આવવા-જવાનો ઉપયોગ કરવો પડે છે.

ગંભીર બીમારીના દર્દીઓ જેવા કે કેન્સર,હાર્ટના દર્દીઓ,નાના બાળકો, કિડનીના દર્દીઓને અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે પણ આ એમ્બ્યુલન્સનો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે ઘણી વખત આ એમ્બ્યુલન્સ અમદાવાદ ગઈ હોય અને પાછળથી ઇમરજન્સી કેશ આવે ત્યારે પેસેન્ટ અને તેના સગા વાહલાઓને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે.
ત્યારે તંત્ર જાગે અને કોરોના મહામારીમાં એમ્બ્યુલન્સ વસાવે તે ખૂબ જરૂરી બને છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.