ગુજરાતી રોજનીશી

જી.એમ.પટેલ કન્યા વિદ્યાલય દ્વારા કરવામાં આવી રોડ પર નીકળતા મજૂરો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા

કુદરત રૂઠે ત્યારે માનવીની શું તાકાત છે આવા જ ભયાનક કોરોના રૂપી રાક્ષસને નાથવા માટે આખું વિશ્વ જ્યારે બધામાં હોય ત્યારે માણસ સુ કરી શકે ન ખાવા મળે ત્યારે માણસ પોતાની માનવતા ગુમાવતો હોય છે. આવા ભયાનક દેશ પર આવેલી આફતનો સામનો કરવા માટે ધ્રોલમાં ચાલતી સંસ્થા જી.એમ.પટેલ કન્યા વિદ્યાલય જેમણે રોડ ઉપર નીકળતા મજૂરોને સવારે નાસ્તો અને બપોરના ભોજન આપી મજુરોના પેટને ટાઢક આપેલ છે.

જી.એમ.પટેલ કન્યા વિદ્યાલય ના મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી ઓ જેવાકે બીએચ ઘોડાસરા સાહેબ તથા જેરામભાઈ વાંસજાળીયા તેમજ ટ્રસ્ટી ગણ જેઓને આ ઉમદા વિચાર આવ્યો અને ધ્રોલમાં રહેતા ટ્રસ્ટીશ્રી ઓ જેવાકે રમેશભાઈ જાકાસણીયા તથા ધરમશીભાઈ બોડા તેમજ રૂગનાથભાઈ સંતોકી. હિતેશભાઈ ચનિયારા. ભીમજી ભાઈ ચનીયારા. જેન્તીભાઈ કગથરા વગેરેએ મજૂરોને જમાડવામાં સહભાગી બન્યા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.