ઈન્ડિયા

પડધરીમાં લોકડાઉનના અનુસંધાને કરવામાં આવ્યું ચેકિંગ, સુચનાનુ પાલન નહી કરવામાં આવે તો દુકાનો કરાશે સીલ

પડધરીમાં એસડીએમ દ્વારા લોકડાઉનના અનુસંધાને ઇમરજન્સી સંકલન મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું તથા પડધરીમાં આવેલ દુકાનોનું ચેકીંગ કરવામાં આવ્યું હતું મેડીકલ, કરીયાણા તથા શાકભાજીની દુકાનોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી

પડધરીમાં એસડીએમ દ્વારા પડધરીમાં આવેલ મેન બજારની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. દૂધની ડેરી મેડીકલ તેમજ શાક માર્કેટની મુલાકાત લીધી હતી. દુકાન માલિકોને સુચના આપવામાં આવી છે કે, ગ્રાહકો આવે તે ગ્રાહકોનું ઓછામાં ઓછા એક મીટરન અંતરે ઊભા રાખવા અને જો સુચનાનુ પાલન નહી કરવામાં આવે તેવા તે દુકાનો સીલ કરવામાં આવશે

ત્યારબાદ પડધરીમાં આવેલ શાકમાર્કેટ ની મુલાકાત લીધી હતી શાકમાર્કેટ નો વિસ્તાર નાનો હોવાથી તમામ શાક માર્કેટના વેપારીઓના સુચના આપવામાં આવી કે લારી દ્વારા પડધરીની બજારોમાં શાકભાજી વેચવા જવાનું જો સૂચનાનું પાલન ન કરવામાં આવે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે તેવું એસડીએમ દ્વારા જણાવેલ

પડધરી પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ને તથા પોલીસ સ્ટાફ ના અધિકારીઓ ને એસડીએમ દ્વારા 144 કલમ હેઠળ કડક અમલવારી કરવા મા આવે અને જો કોઇપણ વ્યક્તિ દ્વારા 144 કલમનો ભંગ કરતા જણાય તો તાત્કાલિક કાયદા કી પગલા લેવા અને ગાડી ડીટેઇન કરવી

રાજકોટ જામનગર હાઈવે પર આવેલી ધ ગ્રાન્ડ મુરલીધર હોટેલે ક્વોરોન્ટાઇન
ફેસેલીટી માટે પોતાની હોટલના તમામ રૂમ તંત્ર ને સોંપવાની તૈયાર દર્શાવી હતી

રીપોર્ટર
જે સી ગોહિલ
પડધરી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.