ગુજરાતી રોજનીશી

એસટી બસ ડ્રાઈવરે કાર ચાલકની માતા પર લોખંડના પાઈપ વડે કર્યો હુમલો જાણો વધુ

રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર એસટી બસ ડ્રાઈવરની દાદાગીરી સામે આવી છે. એસટી બસ ડ્રાઈવરે કાર ચાલક સાથે ગાળાગાળી કરી માર મારતા કાર ચાલકના માતા વચ્ચે આવતા તેને પણ માર માર્યો હતો. જેના કારણે કાર ચાલકની માતાના હાથમાં ફેક્ચર થયુ હતુ.

આ ધટના કુવાડાવા પાસે આવેલ બેટી પાસે બની હતી. અમદાવાદ પોરબંદર રૂટ એસટી બસ નંબર GJ/18/Z/5529 એસટી બસના ડ્રાઈવર દ્વારા કોઈ કારણો સર કાર ચાલક અને સાથે રહેલા તેમના માતા પર લોખંડના પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો. ત્યારે કાર ચાલકની માતા વચ્ચે આવતા હાથમાં ફેક્ચર થયુ હતુ.

કાર ચાલકની માતા હાલ વિધ્યા નગર રોડ પર આવેલ ગોકુલ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમજ કુવાડાવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. ત્યારે ફરિયાદમા એસટી બસ ડ્રાઈવર પ્રવિણભાઈ ભૂવા નામ બહાર આવ્યુ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.