ઈન્ડિયા

નિસ્વાર્થ સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવ્યું માસ્કનું વિતરણ, કોરોના વાયરસથી લોકોને કરવામાં આવ્યા જાગૃત

આજરોજ પાલનપુરના મુખ્ય મથક કલેકટર ઓફિસ અને કોર્ટ આવેલી છે. તેના મુખ્ય ગેટની બહાર નિસ્વાર્થ સેવા સંગઠનના માધ્યમ દ્વારા રાહદારી લોકોમાં કોરોના વાયરસ અંગે માહિતગાર કરી 400થી વધારે માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા.

નિસ્વાર્થ સંગઠનના પ્રમુખ નીતીનભાઇ ઠાકોર જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર કોરોના વાયરસને લઈને ખૂબ જ ચિંતિત છે. તે કોરોના વાયરસ અંગે અભિયાન ચલાવી રહી છે તો નિસ્વાર્થ સેવા સંગઠન દ્વારા પણ સરકારની જાગૃતતાના અનુસંધાને લોકોમાં માસ્ક વિતરણ કરી જાગૃતતા લાવવાની કોશિશ કરી છે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત નિસ્વાર્થ સેવા સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈ ઠાકોર, ઠાકુરદાસખત્રી ,મહેશભાઈઠાકોર, નિતાબેન પ્રજાપતિ ,દીક્ષિત અને ટીમ ના તમામ લોકો હાજર રહી નિસ્વાર્થ સેવા સંગઠન માસ્ક અભિયાન દ્વારા જ લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવી

અહેવાલ: જયેશભાઈ મોદી પાલનપુર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.