ગુજરાતી રોજનીશી

ST બસમાં મુસાફરી કરતા યાત્રીકો માટે ખુશીના સમાચાર

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતની એસટી બસમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે સુવિધામાં વધુ એક વધરો કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેમાં પ્રવાસીઓને કોઇ પણ સ્થળે ક્યારેય પણ પ્રવાસ કરવો હશે તો દિવસ કે રાત ગમે ત્યારે ર૪ કલાક એસટી ડેપો પર તેમની પ્રવાસ ટિકિટ રિઝર્વ કરાવી શકશે.

એસટી બસ સ્ટેશન પર હવે રિઝર્વ ટિકિટ બારી 24 કલાક ખુલ્લી રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ નિર્ણયથી ગુજરાતની જનતાને ખુબજ ફાયદો થશે તેવુ અનુમાન લગાવામાં આવી રહ્યુ છે. આ નિર્ણયની અમલીકરણ થોડા દિવશોમાં શરૂ કરવામાં આવશે. એસટી બસ સ્ટેશન પર રિઝર્વેશન ટિકિટ બારી 24 કલાક ચાલુ રહેવાથી મુસાફરોને સુવિધા અને સરળ પ્રવાસનો લાભ મળશે અને એસટીને પણ વધારાની આવક થશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.