ગુજરાતી રોજનીશી

“હમ હોંગે કામયાબ” કાર્યક્રમનાં શ્રીગણેશ, ધ્રોલમાં કોરોના સે ડરોના લોકજાગૃતિ અભિયાન

  • લોક વિજ્ઞાનકેન્દ્ર ધ્રોલનું એક લોકઉપયોગી કદમ
  • કોરોના સે ડરોના લોકજાગૃતિ અભિયાન  અંતર્ગત

ગુજકોસ્ટ-ગાંધીનગર પ્રેરિત અને શ્રી એમ.ડી.મહેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ-ધ્રોલ સંચાલિત શ્રી એમ.ડી.મહેતા જિલ્લા વિજ્ઞાનકેન્દ્ર-ધ્રોલ દ્વારા લોકોને કોરોના વિશે સાચી માહિતી મળે તે માટે કોરોના સે ડરોના લોકજાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યુ. જેમાં કોરોના વાઈરસ સામે કેવી પ્રકારના તકેદારીનાં પગલા લેવા તેમજ કોરોના સામે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા યોગ અને આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં રહેલ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરીને કોરોના વાઇરસ સામે રક્ષણ મેળવી શકાય છે. તે માટેની માહિતી આપવામાં આવી હતી.

કોરોના વાઇરસ સામે ક્યાં પ્રકારની તકેદારી લેવી?

ધ્રોલનાં તાલુકાના 42 ગામનાં આંગણવાડીની મહિલાઓનેકોરોના સે ડરોનાં લોકજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત ‘હમ હોંગે કામયાબ’ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતુ. આ કાર્યક્રમમાં કોરોના વાઇરસની માહીતી, કોરોના વાઇરસ  સામે સ્થાનિક કક્ષાએ ક્યાં પ્રકારની તકેદારી લેવી તે અંગેની પ્રાયોગિક માહિતી કેન્દ્રનાં ડો.સંજય પંડ્યા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. કોરોના વાઇરસ સામે રોગ પ્રતિકારકશક્તિનું મહત્વ ખુબ જ છે તો આ શક્તિ વધારવા ક્યાં-ક્યા પ્રકારના યોગ કરવા તેની વિષદ છણાવટ કરવામાં આવી.

આ ઉપરાંત આયુર્વેદિક શાસ્ત્રમાં રહેલી ઔષધીનો ઉકાળો કઈ રીતે ઉપયોગી બની શકે અને તેને કઈ રીતે બનાવી શકાય તેની માહિતી આપવામાં આવી. કાર્યક્રમ અતીલોક્પયોગી છે. માટે રસ ધરાવનાર આમજનતા-શાળા-કોલેજ-મંડળ-કોલોની-ટાઉનશીપ-ગામ આ કાર્યક્રમનો લાભ પોતાના વિસ્તારમાં આપવા વિજ્ઞાનકેન્દ્ર (૯૪૯૯૫૬૪૪૮૧), ડો.સંજય પંડ્યા (૯૯૭૯૨૪૧૧૦૦)નો સંપર્ક કરી શકો છો. તેવો અનુરોધ સંસ્થાના ચેરમેનશ્રી હરસુખભાઈ મહેતાએ કરેલ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.