ઈન્ડિયા

હવે ગુજરાતમાં પણ બનશે ફલાઇંગ કાર, કાર કંપની PAL-V અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે થયા MOU

દેશના મેન્યૂફેકચરીંગ હબ અને ઓટો હબ બનેલા ગુજરાતની ગૌરવગાથામાં વધુ એક નવું પ્રકરણ નેધરલેન્ડની PAL-V ફલાઇંગ કાર ઉપાદનનો મેન્યૂફેકચરીંગ પ્લાન્ટ રાજ્યમાં શરૂ થવાથી આલેખાવાનું છે. આ અંગેના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિયેશન MoU ગાંધીનગરમાં સંપન્ન થયા હતા.

PAL-Vને ગુજરાતમાં પોતાનો ઉત્પાદન પ્લાન્ટ શરૂ કરવા હેતુસરની ભારત સરકાર પાસેથી લેવાની થતી જરૂરી પરવાનગીઓ મેળવવામાં રાજ્ય સરકાર તેમને મદદરૂપ થશે. ગુજરાતમાં ઇઝ ઓફ ડૂઇંગ બિઝનેસ, વર્લ્ડ કલાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર તેમજ લોજિસ્ટીકસ અને પોર્ટ ફેસેલીટીઝ વિકસ્યા છે તે સંદર્ભમાં પોતાની ફલાઇંગ કાર ઉત્પાદનનો સૌપ્રથમ પ્લાન્ટ રાજ્યમાં શરૂ કરવા PAL-V એ ગુજરાત પર પસંદગી ઉતારી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.