ગુજરાતી રોજનીશી

ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કડક અમલ, છતાં ગુજરાતમાં બેફામ દારૂનુ વેચાણ

  • ગુજરાતમાં દારૂના અડ્ડાની 9082 ફરિયાદ

ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કડક અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે, તેમ રાજ્ય સરકાર કહી રીહી છે. પરંતુ ગુજરાતમાં દિવસેને દિવસે દારૂના નવા નવા અડ્ડો ખુલ્લી રહ્યાં છે, આજકાલ લોકો પાર્ટીમાં દારૂથા નાહી પણ રહ્યા છે. તેમ છતા રાજ્ય સરકાર કોઈ પણ પ્રકારના પગલા લઈ રહી નથી. માત્ર એટલું જ નહીં લોકોને પીવા માટે જ નહીં નહાવા માટે મળે એટલો વેચાઈ રહ્યો છે.

ગુજરાતમાં દારૂના અડ્ડાઓ અંગે વિધાનસભામાં પણ ચોંકવાનારો ખુલાસો થયો છે. સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં દારૂના અડ્ડા અને બૂટલેગરો અંગે 9082 ફરિયાદો મળી છે. જેમાંની અડધી વધુ 4,984 ફરિયાદ તો અમદાવાદ શહેરમાં જ મળી છે.

કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો દ્વારા રાજ્યના વિવિધ જિલ્લામાં દારૂના અડ્ડા અને બૂટલેગરો સામે ગૃહ વિભાગને મળેલી ફરિયાદો અંગે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો. જેના લેખિત જવાબમાં ગૃહ વિભાગે જણાવ્યું કે, અમદાવાદ જિલ્લામાં 4,984માંથી શહેરમાં 2018માં 2221 અને 2019માં 2221 અને ગ્રામ્યમાં બે વર્ષમાં કુલ 28 ફરિયાદો મળી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.