ઈન્ડિયા

સુરત/ વેવાઈ-વેવાણ ઘરે આવી 34માં દિવસે ફરી ભાગી ગયા

કતારગામમાં રહેતા વેવાઈ નવસારીમાં સાસરીયે રહેતા વેવાણ સાથે નાસી ગયાં હતાં. નાસી ગયા બાદ પરત ફર્યા તેમાં વેવાણનું વિશ્વ બદલાઈ ગયું. પતિએ સાથે રાખવાની ના પાડતાં વેવાણ કામરેજમાં પિયર રહેતા હતાં. આ દરમિયાન વેવાઈને તેઓ ફોન કરતાં રહેતા હતાં. જેથી વેવાઈ તેની સાથે જવા તૈયાર હતાં. પરંતુ સમાજમાં બદનામી થવાના ડરે લોકો વેવાઈને સમજાવી રહ્યાં હતાં પરંતુ આખરે તેઓ ના માન્યા અને વેવાણને લઈને ફરી અલગ રહેવા જતાં રહ્યાં.

ચર્ચાના ચકડોળે ચડેલા વેવાઈ વેવાણે ફરી સાથે નાસી જઈને નવું ઘર વસાવ્યું છે. ગત 26મી જાન્યુઆરીના રોજ વેવાઈ વેવાણ અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થયાં હતા. પરત આવેલા વેવાઈ વેવાણને સમાજ સ્વિકારવા તૈયાર હતો. પરંતુ વેવાણને પતિએ સ્વિકારી નહીં તેથી તે પિયર જતી રહી હતી.

બીજી તરફ વેવાઈને સમાજના લોકોએ સમજાવવા પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ વેવાઈ વેવાણને ભુલી ન શકતાં આખરે 29મી ફબ્રુઆરીએ ફરી ભાગી ગયા અને નવેસરથી સંસાર માંડ્યો હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. હાલમાં ભાગેલા વેવાઈ વેવાણે વરાછામાં જ ભાડે ઘર રાખ્યું છે. હવે તેઓ સમાજની પરવાહ કર્યા વગર સાથે જ રહેશે એવુ જાણવા મળી રહ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.