ઈન્ડિયા

ગાંધી આશ્રમમાં CM વિજયભાઈ રૂપાણીને નો-એન્ટ્રી

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. ત્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત પણ લેવાના છે. પરંતુ તે સમયે CM વિજયભાઈ રૂપાણીને નો-એન્ટ્રી આપવામાં આવી છે.

આ સમયે સુરક્ષાના કારણોસર આશ્રમમાં 3 લોકોને જ એન્ટ્રી આપવામાં આવશે. તેમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, મેલેનિયા તેમજ વડાપ્રધાન મોદી જ હશે.

ગાંધી આશ્રમ ખાતે કાર્યક્રમો ચાલુ હશે ત્યારે CM રૂપાણી મોટેરા સ્ટેડિયમ જવા રવાના થશે. તેઓ મોટેરા સ્ટેડિયમ પહોંચી પીએમ મોદી તથા ટ્રમ્પનું સ્વાગત કરશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.