ઈન્ડિયા

લોકરક્ષક દળની ભર્તીમાં અનામત કેટેગરીની મહિલાઓને થયેલા અન્યાય

સામાન્ય વહીવટી વિભાગનો ઠરાવ રદ્ કરવાની માંગ
વેરાવળ નાયબ કલેકટર મારફતે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી

ગુજરાત અનામત બચાવો ક્રાંતિ સમિતિ અને અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ દ્વારા બક્ષીપંચ અનુજાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ વર્ગની મહિલાઓની લોકરક્ષક દળની ભર્તીમાં થયેલા અન્યાય સામે આંદોલન કરી રહેલ છે આ આંદોલનને ઓબીસી એસસી એસટીના આગેવાનો એ ટેકો જાહેર કરેલ છે. અને અનામત જાતિ માટે અને સરકારના સા.વ.વિ નાં તા.૧/૮/૧૮ના પરીપત્ર રદ્ કરવા અમરેલી, જૂનાગઢ, વેરાવળમાં આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ. અને અનામત કેટેગીરીના લોકોને ન્યાય માટે માંગણી કરવામાં આવેલ છે. તા.૧ /૨/૨૦ના રોજ અખીલ ભારતીય કોળી સમાજના ગુજરાત રાજયના અધ્યક્ષ ચંદ્રવદન પીઠાવાલા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી રસીકભાઈ ચાવડાની આગેવાની હેઠળ ઓબીસી એસસી એસટી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો દ્વારા રેલી કાઢીને વેરાવળ ખાતે ડે.કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવેલ.જેમાં ગીર સોમનાથ કોળી સમાજના પ્રમુખ કાનાભાઈ ગઢીયા, યુવા કોળી સમાજ પ્રમુખ રાકેશભાઈ ચુડાસમા, મોટા કોળી સમાજ વેરાવળના પ્રમુખ વિરજીભાઈ જેઠવા, નાના કોળી સમાજ વેરાવળના પ્રમુખ નારણભાઈ વાયલુ , સુરેશભાઈ ગઢીયા , અનુસૂચિત જાતિ માંથી મનસુખભાઈ ભાજગોતર,આહીર સમાજ માંથી હિરેનભાઈ બામરોટિયા, ખારવા સમાજ માંથી લલિતભાઈ ફોફડી,દીપકભાઈ દોરિયા, દેવાયતભાઈ મેર ,કાળાભાઈ ચારિય, જેન્તીભાઈ સોલંકી ( ભીડીયા ) સહિત મોટી સંખ્યામાં આગેવાનોએ રેલી કાઢી ડે કલેકટર મારફતે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરેલ અને આગામી દિવસો માં આ અંગે કાર્યવાહી કરવા માં નહિ આવે તો આખા રાજ્યમાં ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે અને કાયદાકીય લડતની ચીમકી આપી હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.