ઈન્ડિયા

વિશ્વમાં સૌથી વૃદ્ધ મહિલાનું 126 વર્ષની ઉંમરે અવસાન, જાણો વધુ

વિશ્વમાં સૌથી વૃદ્ધ મનાતી મહિલાનુ 126 વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયુ છે. તમને જણવ્યે કે આ મહિલા તજિકિસ્તાનની રહેવાસી હતી. 126 વર્ષની મહિલા ફોતિમા મિર્ઝોકુલોવા ગયા અઠવાડિયે મૃત્યુ પામી છે. મળતી માહિતી મુજબ ફોતિમાનો જન્મ 1893ની 13માર્ચે થયો હતો. ફોતિમાએ પતોનુ જીવન સામ્યવાદી શાસનમાં સ્થપાયેલા સહકારી ધોરણે ચાલતાં કપાસનાં ખેતરોમાં પસાર કર્યુ હતુ.

તજિકિસ્તાનની આઝાદી વેળાએ 1991માં ફોતિમાની શતાબ્દીમાં બે વર્ષ બાકી હતાં. ૮ સંતાનો અને તેમનાં સંતાનો મળીને પૌત્રો-પ્રપૌત્રો, દોહિત્રો અને પ્રદોહિત્રોની ઓછામાં ઓછી પાંચેક પેઢીઓ ફોતિમાએ જોઈ છે.

મળતી માહિતી મુજબ વિશ્વની સૌથી વૃદ્ધ મહિલા ફ્રાન્સની ઝ્‍યાં લુઈ કૅલમેન્ટ મનાય છે. એ મહિલા 1875ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જન્મી હતી અને 1997ના ઑગસ્ટ મહિનામાં 122 વર્ષની ઉંમરે તે મૃત્યુ પામી હતી. વર્લ્ડ રેકૉર્ડ્સની નોંધ મુજબ હાલમાં વિશ્વની સૌથી વૃદ્ધ મહિલા જપાનની ૧૧૭ વર્ષની કાને તનાકા છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.