ઈન્ડિયા

પોશીના પ્રાથમિક આરોગ્ય કોન્દ્રનો મેડિકલ ઓફિસર 4 હજારની લાંચ લોતા રંગે હાથ ઝડપાયો

પોશીના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કરને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવાની ધમકી આપીને મેડિકલ ઓફિસરે રૂ 5 હજારની લાંચ માંગી હતી. જેને લઈને આજે હિંમતનગર એસીબીએ ટ્રેપ ગોઠવીને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર જ મેડિકલ ઓફિસરને રૂ. 4 હજારની લાંચ લેતો રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હતો.

પોશીના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર હસમુખ ચૌહાણે ત્યાં મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર તરીકે હેલ્થ સેન્ટર કોટડા ખાતે નોકરી કરતા યુવાનને પોતાની ઓફિસ બોલાવીને તેને કામગીરી નથી આવડતી, મેલેરિયા પેશન્ટની સ્લાઈડ લેતા નથી આવડતું કહીને નોકરીમાંથી છૂટા કરવા ડિસ્ટ્રિક્ટ મેલેરિયા ઓફિસરને રિપોર્ટ કરવાની ગર્ભિત ધમકી આપી હતી. રિપોર્ટ ન કરવા માટે અને નોકરીમાં હેરાન ન કરવા માટે રૂ. 5 હજારની લાંચની માંગણી કરી હતી.

જોકે રૂ. 4 હજાર મેડિકલ ઓફિસર લાંચ લેતા પડકાઈ ગયો હતો. સાબરકાંઠામાં હિંમતનગર એસીબી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ વી એન ચૌધરીએ ફરિયાદીની ફરિયાદ બાદ ટ્રેપ ગોઠવી હતી અને પોશીના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જ મેડિકલ ઓફિસર હસમુખ ચૌહાણને રંગે હાથ લાંચ લેતો ઝડપી પાડ્યો હતો. આ ટ્રેપ ગાંધીનગર એકમના એસીબી મદદનીશ નિયામક એ કે પરમારના સુપરવિઝનમાં ટ્રેપ કરવામાં આવી હતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.