ઈન્ડિયા

શું તમે જાણો છો આઝાદી પહેલા અખંડ ભારતનું પહેલું બજેટ કોણે રજૂ કર્યું હતું?

ભારતમાં પહેલું બજેટ બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા 1860માં જેમ્સ વિલ્સને રજૂ કર્યું હતું. વિલ્સનને ભારતીય બજેટ વ્યવસ્થાના જનક કહેવાતા હતા. સ્વતંત્ર ભારતનું પહેલું બજેટ 26 નવેમ્બર, 1947માં તત્કાલિન નાણામંત્રી આર. કે. શણ્મુખમ ચેટ્ટીએ રજૂ કર્યું હતું. અત્યાર સુધી સૌથી વધુ 10 વાર મોરારજી દેસાઈ અને 9 વાર પી. ચિદમ્બરમ યૂનિયન બજેટ રજૂ કરી ચૂક્યા છે. નિર્મલા સીતારમણ દેશની પહેલા પૂર્ણકાલિન નાણા મંત્રી છે. તેઓ બીજી વાર દેશનું યૂનિયન બજેટ રજૂ કરશે.

નાણાં મંત્રી નીર્મલા સીતારામન 1 ફેબ્રુઆરીએ એટલે કે આજે બજેટ રજૂ કરવાના છે. આઝાદી બાદ અત્યાર સુધી દેશે કુલ 26 નાણાંમંત્રી જોયા છે. 1947થી અત્યારસુધી કુલ 89 સામાન્ય અને અંતિમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. નિમર્લા સીતારામન આ વખતે 89મું બજેટ રજૂ કર્યુ છે.

દેશનું પહેલુ બજેટ આઝાદી બાદ તત્કાલીન નાણાં મંત્રી આર.કે. શાનમુખમ શેટ્ટીએ 1947ના રોજ રજૂ કર્યું હતુ. આ બજેટમાં રેવન્યુ વધારવાનો લક્ષ્‍ય 171.85 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવ્યો હતો. રાજકોષીય ખાતનું લક્ષ્‍ય ત્યારે 24.59 કરોડ રૂપિયા હતુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.