ઈન્ડિયા

મનપા દ્વારા થતી સફાઈ પર “કચરા ઢોળ” સ્થાનિકોની દિનચર્યાનો એક ભાગ

રાજકોટ : “રાજકોટ રાઈટ નાઉ” દ્વારા આજે ત્રીજા દિવસે “એવરી ડે વન વોર્ડ” અંતર્ગત વોર્ડ નંબર 3માં ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ચેક કરાયું હતું. જ્યાં અમુક વિસ્તારોને બાદ કરતાં ચોક્કસ સ્થળો પર કચરો નાંખવાના કાયમી ન્યુસન્સ પોઇન્ટ જોવા મળ્યા હતા.

વોર્ડ નંબર ત્રણમાં થોડા વિસ્તારોને બાદ કરતા ઠેર ઠેર સ્થાનિકો દ્વારા કચરો-એંઠવાડ ફેંકવા માટેના ન્યુસન્સ પોઇન્ટ સ્વેચ્છાએ નિભાવવામાં આવતા જોવા મળ્યા હતા. સવારે ટીપર વેનના રાઉન્ડ બાદ દિવસ દરમ્યાન ઘરમાં એકઠો થતો કચરો આવા ન્યુસન્સ પોઇન્ટ પર થોડા-થોડા સમયે ઠલવાતો રહેતો જોવા મળ્યો હતો. ખાસ કરીને બપોરે રસોઈના સમય બાદ વધતો એંઠવાડ મહિલાઓ દ્વારા આવા પોઇન્ટ પર નાંખતો હોવાનું જોવા મળ્યું હતું. આવો કચરો બીજા દિવસે સવાર સુધી કચરો ઉપાડવાનું વાહન ન આવે ત્યાં સુધી જે-તે જગ્યાઓ પર પડ્યો રહે તે સ્વાભાવિક છે.

આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે સ્થાનિકો આ માટે મનપાને દોષ આપતા જોવા મળ્યા હતા. જો સ્થાનિકો દ્વારા દિવસ દરમ્યાન એકઠો થતો ભીનો-સૂકો કચરો બીજા દિવસ સુધી વ્યવસ્થિત એકઠો કરી રાખવામાં આવે તો કચરા માટેના ન્યુસન્સ પોઇન્ટ આપોઆપ દૂર થઈ જાય.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.