ઈન્ડિયા

અમદાવાદમાં ફ્લાવર શોનુ આયોજન, રાજ્ય સરકારનો ખોટનો ધંધો

  • રાજ્ય સરકારે ત્રણમાં વર્ષમાં 6 કરોડ 30લાખનો ખર્ચ
  • તેની સામે 30 ટકા આવક

રાજ્ય સરકારે અમદાવાદ ખાતે દર વર્ષ ફલાવર શોનુ આયોજન કરે છે. ત્યારે આ વર્ષે પણ રીવર ફ્રન્ટે ફ્લાવર શો કર્યો છે. AMC દ્વારા ફ્લાવર શોનુ આયોજન કરવામાં આવે છે. CM વિજય રૂપાણી અને અમદાવાદના મેયર દ્વારા ફલાવર શોને ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ફ્લાવર શો પાછળ ત્રણ વર્ષમાં 6.30 કરોડનો ખર્ચ થયો છે. તેની સામે 1 કરોડ 95 લાખની આવક થઈ છે.

અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર ફ્લાવર શોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જે 19 જાન્યુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે. આ ફ્લાવર શોમાં મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મ જયંતી, મચ્છર, ફાયરબ્રિગેડ વગેરે જેવી અનેક થીમ રાખવામાં આવી છે. આ વર્ષે યોજાયેલા ફ્લાવર શો પાછળ રૂ. 2થી 2.50 કરોડનો ખર્ચનુ અનુમાન લગાવામાં આવી રહ્યુ છે. તેની સામે રૂ. 70 લાખની આવક થવાની સંભાવના છે. AMC ફ્લાવર શો પાછળ કરોડો ખર્ચે કરે છે પરંતુ તેની સામે માત્ર 30 ટકા જ આવક થઈ રહી છે.

વર્ષ 2017માં યોજાયેલા ફ્લાવર શોમાં રૂ.1.70 કરોડના ખર્ચ સામે રૂ.60 લાખની આવક થઈ હતી. જ્યારે વર્ષ 2018ના ફ્લાવર શો પાછળ રૂ.2.10 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની સામે રૂ.65 લાખની આવક થઈ હતી. આમ ત્રણ વર્ષમાં લગભગ 6 કરોડ 30 લાખનો ખર્ચ થયો છે અને તેની સામે 1 કરોડ 95 લાખની આવક થઈ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.