ગુજરાતી રોજનીશી

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા નોકરીઓમાં અનામત જગ્યાઓ માટે કરવામાં આવેલા પરિપત્ર રદ્દ કરવા માંગ

યુવા આગેવાન રસિક ચાવડા અને અજય શિયાળ દ્વારા રાજ્યપાલ ને પત્ર લખી રજૂઆત કરી


રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં છેલ્લા ધણા સમયથી એસસી એસટી ઓબીસી સમાજની બહેનો આંદોલન કરી રહી છે ત્યારે ઉનાના યુવા આગેવાન રસિક ચાવડા અને રાજુલાના યુવા આગેવાન અજય શિયાળ દ્વારા રાજ્યના રાજ્યપાલ ને પત્ર લખી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં એસસી. એસટી. ઓબીસી સમાજની બહેનો દિકરીઓ રાજ્ય સરકારની નોકરીઓમાં મહિલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબતે ગુજરાત સરકાર સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ નાં ઠરાવ ક્રમાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર. ને રદ્દ કરવા માટે છેલ્લા ધણા દિવસોથી ઉપવાસ આંદોલન પર બેઠી છે

ત્યારે રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકાર ને અમારી રજૂઆત છે કે આ ઠરાવ અંગે પૂનઃ સમીક્ષા કરવામાં આવે કારણ કે રાજ્યના ગરીબ અને સામાન્ય પરિવારોની દિકરીઓ વર્ષોથી મહેનત કરી નોકરી મેળવવા માટે મહેનત કરતી હોય છે ત્યારે રાજ્ય સરકારના એક ઠરાવ થી તેમની જિંદગી રફેદફે થઈ જાય છે અને નોકરી થી વંચિત રહી જાય. ત્યારે ગરીબ અને સામાન્ય પરિવારોની દિકરીઓના અરમાનો તૂટી થતાં હોય છે ત્યારે રાજ્યની સંવેદનશીલ સરકાર દ્વારા ભરતીમાં મહિલાઓ માટે અનામત અંગે નો પરિપત્ર રદ્દ કરવામાં આવે છે.

દીકરીઓને યોગ્ય ન્યાય આપવામાં આવે અને ગુજરાતની અસ્મિતા જળવાય અને દીકરીઓને પણ જો ઉપવાસ કરવા પડતા હોય ત્યારે તે ખૂબ દુઃખદ ઘટના કહેવાય માટે ઉપવાસનો વહેલી તકે અંત આવે એ માટે યોગ્ય કરવા અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા વહેલી તકે પુનઃ સમીક્ષા કરવામાં આવે અને પરિપત્ર રદ્દ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તથા એસસી એસટી ઓબીસી સમાજની દીકરીઓને રાજ્ય સરકારની નોકરીઓની ભર્તીમાં બંધારણીય હક્કો મુજબ યોગ્ય ન્યાય આપવામાં આવે તેવી અમારી સરકારશ્રી પાસે માગણી છે

આ બાબતે સરકાર શ્રી દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો અમારે કાયદાકીય લડાઈ લડવાની ફરજ પડશે તેની ચિમકી આપી હતી સરકાર દ્વારા આ અંગે કાર્યવાહી કરી ગરીબ અને સામાન્ય પરિવારોની દિકરીઓને ન્યાય આપે છે કે નહીં તે તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.