ઈન્ડિયા

રાજકોટ પોલીસ કમિશનરે 2019ના વર્ષનો આપ્યો રિપોર્ટ

વર્ષના અંતિમ દિવસે પોલીસ કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવી વર્ષ દરમિયાન નોંધાયેલ ગુન્હાઓની માહિતી આપી હતી. મહિતી આપતી જણાવ્યુ હતુ કે, વર્ષ 2018માં 2,437 ગુના રાજકોટ પોલીસના ચોપડે નોંધાયા હતા. ત્યારે આ વર્ષ 2019માં 1995 ગુના પણ નોંધાયા છે. વર્ષ 2018ની સરખામણીએ 2019માં ગુનામાં 18% ઘટાડો થવા પામ્યો છે.

વધુ જણાવ્યુ હતુ કે, રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા કવચ એપ બનાવવામાં આવી છે. જેના મારફતે પ્રોહીબીશન બુટલેગર 420 ટપોરીઓ 245 mcr 447 એચ.એસ 139 તમામ હેડના આરોપી મળી કુલ ૧૨૫૧ થવા પામેલ છે. સમયસર તમામ આરોપીઓની મૂવમેન્ટ પર પણ નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ એક્સપો દ્વારા ટેકનોલોજી કેટેગરીનો પોલીસ એક્સેલેન્સ એવોર્ડ 2019 રાજકોટ પોલીસને આપવામાં આવ્યો છે.

2019માં 6લાખ 88 હજાર 845 ઇ ચલન ઇસ્યુ કર્યા.ઇ ચલણ દન્ડ 7કરોડ 21લાખ 93હજાર 407રૂપિયા વસુલ કર્યો છે

ચાલુ વર્ષ દરમિયાન સાઇબર ક્રાઇમને લગતી ૫૮૧ અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. જે અરજીઓ પૈકી 9519099 રૂપિયા રાજકોટ પોલીસે પરત અપાવ્યા છે. રાજકોટ પોલીસે 1,531 મોબાઈલ ફોન પરત અપાવ્યા છે. જેની કિંમત 2 કરોડ 6 લાખ 33 હજાર થાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.