ઈન્ડિયા

ભાવનગર/ તળાજાના દરિયાકાંઠે બે ડાલા મથ્થાના ધામાં

ભાવનગર/ તળાજા તાલુકાના દરિયા કાંઠે બે સિંહએ ધામાં નાખ્યાં છે. જે પાદરી, તરસરા ગામોના તટીય વિસ્તારોમાં પાસે આવે છે. ત્યારે વહેલી સવારે સાગર કિનારે વિચરણ કરતાં સાવજોને નિહાળવા ગ્રામજનો ઉમટી પડયા હતા.

વન વિભાગે સતકૅતા દાખવી

સાવજોને કોઈ વ્યક્તિ ખલેલ ન પહોંચાડે તે માટે સતત પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. તેમજ માલધારીઓને પોતાના પશુઓ ખુલ્લામાં ન બાંધવાની સૂચન આપવામાં આવી છે. માલધારીઓને સુરક્ષા હેતુ ખુલ્લી જગ્યામાં રાતવાસો ન કરવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે. જેથી કરીને કોઈ દુર્ધટના ન થાઈ તે માટેની વન વિભાગ દ્વારા તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. તેમજ વન વિભાગે તાર ફેન્સીગ માં વિજ પ્રવાહ શરૂ ના કરવા તાકીદ કરી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.