ઈન્ડિયા

કાલે વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ, ધ્રોલ એમ.ડી મહેતા ખાતે સૂર્યગ્રહણને પ્રત્યક્ષ નિદર્શન કરવાનુ આયોજન

આ વર્ષનુ અંતિમ અને 45 વર્ષ બાદ થનાર સૂર્યગ્રહણ ગુરૂવારે થવાનુ છે. ત્યારે ગુજકોસ્ટ ગુજરાત પ્રીત શ્રી એમ.ડી મહેતા જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ધ્રોલ દ્વારા 45 વર્ષ પછી થનાર સૂર્યગ્રહણને લોકો જોઈ શકે તે માટેનુ આયોજન કર્યુ છે. સૂર્યગ્રહણને પ્રત્યક્ષ નિદર્શન કરવા માટે લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્ર દ્વારા તૈયાર કરેલ બોક્સ કેમેરા કેમેરા, ગ્રહણ મિરર, પાવરફુલ ત્રણ જેટલા ટેલિસ્કોપ દ્વારા પ્રતિબિંબ પાડીને સોલાર ફિલ્ટર ટેલિસ્કોપ દ્વારા સૂર્યગ્રહણ દ્વારા બતાવવામાં આવશે. સાથે સાથે સ્ક્રીન પર લાઈવ ગ્રહણ જોવાનું આયોજન પણ કરવામાં આવેલ છે તારીખ 26 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 8 થી 11 વાગ્યાના સુધી વિજ્ઞાન કેન્દ્ર દરબારગઢ રોડ ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે

સૂર્યગ્રહણની દાયકાઓમાં જૂજ બનતી ખગોળીય ઘટનાઓ અંગે અનેક માન્યતાઓ પ્રવર્તી રહી છે. આવતીકાલે ગૂરૂવારે ભારતનાં કેટલાક ભાગોમાં આંશીક સૂર્યગ્રહણ જોવા મળશે. ભારત સહિત અન્ય દેશોમાં પણ સૂર્યફરતે અગન બંગડી જેવી સૂર્યગ્રહણનું ચિત્ર જોવા મળશે. આવું દ્રશ્ય જયારે પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે બરાબર ચંદ્ર સૂર્યની મધ્યભાગમાં આવી જાય છે.ત્યારે આવું દ્રશ્ય સર્જાય છે.

ગૂરૂવારે દેશમાં દેખાનારૂ આ સૂર્યગ્રહણ વર્ષનું ત્રીજુ અને અંતિમ સૂર્યગ્રહણ બનશે જે એશિયા, આફ્રિકા અને ઓસ્ટ્રેલીયામાં જોવા મળો. 

જો તમારે સૂર્યગ્રહણ જોવું હાય તો તે નરી આંખે ન જોતા તેના માટે આંખોને રક્ષણ આપતા ચશ્મા પહેરવા જરૂરી છે. વેના આ છેલ્લા સૂર્યગ્રહણ બાદ વિશ્ર્વ ફરીથી ૧૫ દિવસ બાદ ૧૦ જાનયુ. ૨૦૨૦ના ફરીથી સૂર્યગ્રહણ જોઈ શકશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.