ઈન્ડિયા

આ રીતે બનાવો તમારા દિવસની દિનચર્યા સવિશેષ…

મારા વ્હાલા મિત્રો..આજનો વિષય મેં બહુ જ વિચારીને પસંદ કર્યો છેકે, એવું તો શું પીરશું, આજે આ લેખમાં કે તમામ વાચકવર્ગને ઉપયોગી થાય. ત્યારે મારા મનમાંથી અવાજ આવ્યો કે જેનું બધાની જીંદગીમાં ખુબ જ મહત્વ રહેલુ છે. તે છે આપણા સહુની દિનચર્યા. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જો દિવસની શરૂઆત સારી થાય તો આપણો આખો દિવસ સારો જાય છે. કયારેક દિવસ ખરાબ વીતે ત્યારે બધા દોષનો ટોપલો અન્ય પર ઢોળે છે કે આજે તો કોનું મોઢું જોયું? તો દિવસ આવો વીત્યો. પણ ભલા માણસ, કયારેય એ વિચાર્યુ કે દિવસની શરૂઆત સુધારીએ તો સઘળું સારું થાય. પોતાનું તો થાય જ પણ સાથે બીજાનું પણ થાય. તો આજથી બધા પોતાની જાતને જ વચન આપો કે, હું આજથી જ મારી દિનચર્યામાં સુધારો લાવીશ.

સવારમાં ઉઠતાની સાથે જ પહેલું કામ તમને ગમતું કરો. કોઈને સંગીત સાંભળવાનો શોખ હોય, કોઈને પ્રકૃતીનો આનંદ ઉઠાવવાનો શોખ હોય, કોઈને સવારમાં ભક્તિ કરવાનો શોખ હોય. આમ આ પ્રકારના ઘણા શોખ હોય લોકોને..તો કહેવાનું મન એ થાય કે સવારમાં એક વાર પોતાના માટે જીવો..પછી તો આખો દિવસ બીજા માટે જ ભાગદોડ કરશો.

મનથી એક વિચાર કરજો કે તમારાથી અન્ય જીવ બને ત્યાં સુધી દુઃખી ન થાય. બીજાને મદદ કરવી. બીજાને સારા વિચારો આપવા..આ બધુ તમારા દિનચર્યામાં સામેલ કરો. આમ કરતા કરતા તમારો દિવસ ખુબ જ મંગલમય પસાર થશે.

દિવસ પસાર કર્યાનો સંતોષ મળશે. પરીવાર સાથે સમય પસાર કરો. બાળકો સાથે આનંદ કરો. માતા-પિતાને માન આપો. આ બધુ કરતાની સાથે દિવસની પુર્ણતા પર આવીએ તો રાતે જ્યારે પથારીમાં સૂવા જઈએ ત્યારે આંખો બંધ કરીને શાંત ચિતે આખ દિવસનો રીકેપ જોઈ જવો એટલે કે આપણે સમજી શકીએ કે દિવસ દરમીયાન કઈ કઈ ભુલ થઈ છે…જેથી એ ભુલનું પુનરાવર્તન વારંવાર ના થાય. બસ, મિત્રો નાનકડું પરીવર્તન પોતાના માટે. અને જીવન જીવ્યાંના સંતોષ  અને સર્વસ્વ સુખ માટે.

જાગૃતિ અજય ચાચાપરા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.