ગુજરાતી રોજનીશી

17 લાખ ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર, આગામી સપ્તાહથી પાક નુકસાનનું વળતર આપવામાં આવશેઃ આર.સી.ફળદુ

ગુજરાતના 17 લાખ ખેડૂતોને પાકના નુકસાનનું વળતર આગામી સપ્તાહથી શરૂઆત કરવામાં આવશે. રાજ્યના કૃષિપ્રધાન આર.સી.ફળદુએ કેબિનેટની બેઠક પછી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જણાવ્યું હતું કે, પાક નુકસાનની 17 લાખ અરજીઓ સરકારને મળી છે, અતિવૃષ્ટીને કારણે ખેડૂતોના મગફળી, કપાસ સહિતના પાકને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે, જેમાં આવેલી તમામ અરજીઓને ધ્યાનમાં લેવાશે, ખેડૂતોએ અરજી નથી કરી તેમને આગામી 30 ડિસેમ્બર સુધીમાં અરજી કરવા જણાવ્યુ હતુ.

ફળદુએ જણાવ્યું હતુ કે, તમામ ખેડૂતોને નુકસાનીની રકમ બેંક મારફતે આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારે રૂપિયા 3775 કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું છે.જે આગામી સપ્તાહમાં રાજ્યનાં 17 લાખ ખેડૂતોને લાભ મળશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.