ઈન્ડિયા

હવે શિયાળામાં આ રીતે કરો તમારી ત્વચાનુ રક્ષાણ

આપણે બધા લોકોને શિયાળાની સીઝન ખુબ પ્રીય હોય છે. જેમા પરસેવાથી ચિંતા નહીં અને જે મેકઅપ કરવો હોય તે થાય. પરંતુ ડ્રાય સ્કિન હોય તેને ફેસવૉશ કર્યા બાદ હંમેશાં ફેસ પર કોઈ ક્રીમબેઝ્ડ મૉઇસ્ચરાઇઝર જરૂર લગાડવું. લોશન્સ અવૉઇડ કરવા, કારણ કે એ વૉટરબેઝ્ડ હોય છે જેમાંથી પૂરતું મૉઇશ્ચર સ્કિનને મળતું નથી અને સ્કિન નિસ્તેજ દેખાય છે.

તેમજ જ્યારે જ્યારે મોઢું ધોવાનુ હોય ત્યારે બહુ ગરમ કે બહુ જ ઠંડા પાણીથી મોઢું ન કરવો. મિડીયમ પાણીનો જ ઉપયોગ કરવો. તમને જણાવી દઈએ કે, ઠંડીથી બચવા માટે આપણે ગરમ પાણીથી ચહેરો ધોઈએ છીએ પરંતુ ખરેખર ચહેરા પરનું કુદરતી તેલ ધોવાઈ જતું હોય છે. નાહાતી વખતે બને ત્યા સુધી સાબુનો ઉપયોગ ન કરવો. તેના કરતાં માઇલ્ડ બૉડીવૉશ કે કોઈ પણ ઉબટનના ઉપયોગથી સ્કિન સૉફ્ટ રહે છે.

શિયાળામાં આપણે પાણી ઓછું પીએ છીએ. પરંતુ તરસ ન લાગે છતાં 10થી 12 ગ્લાસ પાણી પીએ તો સ્કિનમાં રહેલો ભેજ જળવાઈ રહે અને સ્કિન ગ્લોઇંગ રહે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.