ઈન્ડિયા

શશ્ત્રોની ખરીદીમાં સરકારને પણ નડી મંદી, ખરીદીમાં 70 ટકાનો કાપ

PM નરેન્દ્ર મોદીને બજેટના અભાવે કારણે શસ્ત્રોની ખરીદીમાં પણ કામ મુક્યો છે. ત્યારે ભારતીય સૈન્ય પોતાની જરૂરિયાત કરતાં એક તૃતીયાંશથી પણ ઓછી રાઇફલ ખરીદવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હાલ ભારતીય સૈન્યને 5720 સ્નાઇપર રાઇફલ અને એક કરોડ રાઉન્ડ ગોળીઓની જરૂર છે. ત્યારે ફક્ત 1800 રાઇફલ અને 27 લાખ રાઉન્ડ ગોળીઓ ખરીદશે

ભારતીય સૈન્યમાં હાલ 4.5 લાખ સૈનિકો છે જેમાંથી ફક્ત અડધા જ યુદ્ધમાં ભાગ લે છે.

આપહેલા ભારતીય સેનાએ 5720 રાઈફલ્સ ખરીદવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જેમાં ખરીદ પ્રક્રિયા ગયાવર્ષે શરૂ થઇ હતી પરંતુ જુલાઈમાં આ પ્રક્રિયા રદ્ કરી દેવાઈ હતી. તેનુ કારણ હતુ કે, અમેરિકી કંપની બૈરેટ, ઇન્ડોનેશિયાની પીટી પિનડેડ, રશિયન કંપની રૉજૉબોર્નો એક્સપોર્ટ સહીત ચાર કંપનીઓની ટેક્નિકલ જરૂરિયાતો પર ખરી ઉતરી શકી નહોતી.

શરૂઆતમાં સેનાએ 1800 રાઇફલ ખરીદશે ત્યારબાદ વધુ 4000 રાઇફલનો ઓર્ડર આપવામાં આવશે. સ્નાઇપર રાઇફલની ખરીદી PM નરેન્દ્ર મોદીનાં ભારતીય સૈન્યના આધુનિકીકરણની યોજનાના વિસ્તરણનો એક હિસ્સો છે. આ આધુમિકીકરણ પર 250 અબજ ડોલર ખર્ચ કરવામાં આવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.