ઈન્ડિયા

સરકારે આપી લીલીઝંડી, AIIMS માટે જામનગર રોડથી અમદાવાદ રોડ સુધીનો નવો રોડ પાસ

ગુજરાતની પ્રથમ એઈમ્સ રાજકોટને મળ્યા બાદ આંતર માળખાકીય સગવડતા વધારવા અને દર્દીઓને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે રાજ્ય સરકારે જામનગર રોડ પરનાં પરા પીપળીયાથી ગવરીદડ સુધીનાં પ્રથમ ફેઈઝ અને બીજા ફેઈઝમાં ગવરીદડથી માલીયાસણ સુધીનો રોડ 90 મીટર પોહળો કરવાની રાજ્ય સરકારે લીલીઝંડી આપી છે

રાજ્ય સરકારે લીલીઝંડી આપ્યા બાદ પરા પીપળીયાથી ગવરીદડ સુધી પ્રથમ ફેઈઝનું જમીન સંપાદન પુરૂ કરવામાં આવ્યુ છે. તેમજ 14 કી.મી.નાં રોડ માટે ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે

રાજ્યની પ્રથમ ઓલ ઈન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (એઈમ્સ) રાજકોટ જિલ્લાના ખંડેરી ગામમાં ખુલશે. એઈમ્સમાં 750 બેડની આધુનિક હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજ હશે. તેની શરૂઆત 2022 થી થશે. એઇમ્સની સ્થાપના માટે 1200 કરોડનો ખર્ચ થશે. કેન્દ્ર સરકાર આ રકમ આપશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.