ગુજરાતી રોજનીશી

ગુજરાતના સીમાડાઓ પર RTOની 16 ચેકપોસ્ટ બંધ કરાઈ, લાખો વાહન ચાલકોની અગવડતાનો અંત

રાજ્ય સરકારે ગુજરાતમાં RTO ચેકપોસ્ટની નાબૂદ કરી છે. જેમાં ગુજરાતની તમામ 16 RTO ચેકપોસ્ટની આજથી નાબૂત કરાય છે. ત્યારે હપ્તાખોરી, સમયની બરબાદીમાંથી છુટકારો મળતા સામખયારી ચેકપોસ્ટ પર રાજકોટ-મોરબીના ટ્રાન્સપોર્ટરોએ ફટાકડા ફોડ્યા હતા.

ગુજરાત સરકારને આ ચેકપોસ્ટથી 332 કરોડની આવક થતી હતી. જે હવે ઓનલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે.

ગુજરાત સરકારના આ નિર્ણયથી ઈંધણની મોટી બચત થશે. ચેકપોસ્ટો પર ચેકિંગને કારણે ઘણી વખત વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગતી હતી. આ દરમિયાન ઈંધણનો પણ વ્યય થતો હતો.

ગુજરાતની આ ચેકપોસ્ટ બંધ કરવામાં આવી છે જેમાં અંબાજી, અમીરગઢ, ગુંદરી, થાવર, થરાદ, સામખીયારી, જામનગર, શામળાજી, દાહોદ, ઝાલોદ, છોટા ઉદેપુર, સાગબારા, કપરાડા, ભિલાડ, સોનગઢ અને વઘઈ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.