ઈન્ડિયા

PM મોદીએ રાજ્યસભામાં કહ્યુ, બાબાસાહેબના કારણે દેશને ઘણું બધું પ્રાપ્ત થયું

સંસદનું શિયાળુ સત્ર આજથી શરૂ થઈ ગયું છે. આ રાજ્યસભાનું 250મું સત્ર છે. ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજ્યસભામાં સંબોધન કરતા જણાવ્યુ હતુ કે, રાજ્યસભા ભારતની વિકાસ યાત્રાનું ચિહ્ન છે. ગૃહે બદલાયેલી સ્થિતિમાં પોતાને ઢાળવાનો પ્રયાસ કર્યો. વધુમાં જણાવ્યુ હતુ કે, પૂર્વ પીએમ અટલ બિહારી વાજપેયીએ એક વાર કહ્યુ હતું કે, રાજ્યસભા સેકન્ડ હાઉસ છે, પરંતુ તેને સેકન્ડરી હાઉસ ન સમજવું જોઈએ. અમે તેને આત્મસાત કરવું જોઈએ કે સંસદને સેકન્ડ હાઉસ ક્યારેય સેકન્ડરી હાઉસ ન હોઈ શકે. રાજ્યસભાના 250મા સત્રમાં સામેલ થવું મારું સૌભાગ્ય છે. સંસદ ભારતની વિકાસ યાત્રાનું પ્રતિબિંબ છે.

PM મોદીએ વધુમાં કહ્યુ કે, આ ગૃહના સ્થાયિત્વ અને વિવિધતા ખાસ છે. સ્થાયિત્વ એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કે લોકસભા તો ભંથ થતી રહે છે પરંતુ રાજ્યસભા ક્યારેય ભંગ નથી થતી. વિવિધતા એટલા માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે અહીં રાજ્યોનું પ્રતિનિધિત્વ પ્રાથમિકતા છે.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરને યાદ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યુ કે, રાજ્યસભાના બે ફાયદા છે અહીં વૈજ્ઞાનિક, કલાકાર અને ખેલાડી જેવા તમામ વ્યક્તિ આવે છે જે લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાતા નથી. બાબા સાહેબ તેનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. તેઓ લોકસભા માટે ચૂંટાઈ ન શક્યા પરંતુ રાજ્યસભા પહોંચ્યા. બાબાસાહેબ આંબેડકરના કારણે દેશને ઘણું બધું પ્રાપ્ત થયું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.