ગુજરાતી રોજનીશી

ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં મગફળી કપાસ અને ડુંગળીની બેગણી આવક

સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી ગણાતા ગોંડલ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં દિવાળી વેકેશન બાદ જણસીની આવકમાં રોજિંદા વધારો થઈ રહ્યો છે મગફળી કપાસ અને ડુંગળીની મબલખ આવકના કારણે માર્કેટિંગ યાર્ડ જણસીઓની આવકથી ઉભરાઇ જવા પામ્યું છે.

માર્કેટીંગ યાર્ડના ચેરમેન ગોપાલભાઈ શિંગાળા અને વાઇસ ચેરમેન કનકસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીની આશરે સવા લાખ ગુણીની આવક થવા પામી છે, રોજિંદા 35 થી 40 હજાર ગુણીનું વેચાણ પણ થઈ રહ્યું છે, જીણી મગફળીના 20 કિલોના ભાવ રૂપિયા 770 થી રૂપિયા 1026 અને જાડી મગફળીના 20 કિલોના ભાવ રૂપિયા 700 થી 996 તથા 66 નંબર મગફળી 20 કિલોના 850 થી 1051 ખેડૂતોને મળી રહ્યા છે.

કપાસની 34 હજાર મણની આવક થયેલ છે જેના 20 કિલોના ભાવ 851 થી 1011 સુધી બોલાયા છે ડુંગળીની 8100 હજાર મણની આવક થઇ છે, જેના ભાવ 20 કિલોના 631 થી 921 સુધીના બોલાયા છે, માલ ના ભરાવા ના પગલે મગફળીની આવક સદંતર બંધ કરવામાં આવી છે તેમજ કપાસ ની બોરીઓની આવક પણ બંધ કરવામાં આવી છે.

ચોમાસું એકંદરે સારું હોવાથી મગફળી કપાસ અને ડુંગળીનું ઉત્પાદન સારું થયું છે, ખેડૂતોનો માલ બગડે નહીં સમયસર તોલ થઈ જાય અને માલનો વધારેમાં વધારે નિકાલ થાય તેની પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવે છે, ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ માં સારા માલની આવક થી દરેક વર્ગને પૂરતા પ્રમાણમાં રોજગારી મળી રહે છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.