ઈન્ડિયા

દિવમાં કિલ્લા પાર્કિંગનાં નામે વસૂલવામાં આવતો ચાર્જ ‌બંધ કરવાં માંગ

ઉનાના યુવા આગેવાન રસિક ચાવડા દ્વારા દિવ કલેકટર શ્રી ને પત્ર લખીને માંગ કરી

દિવ એક પ્રખ્યાત પર્યટન સ્થળ છે અહિયાં લાખો પ્રવાસીઓ રજા અને વેકેશન માણવા આવતા છે ત્યારે દિવમાં આવેલા ઐતિહાસિક કિલ્લા બહાર વાહન પાર્કિંગ માટે વસૂલવામાં આવતા ચાર્જ ને બંધ કરવાની માંગ સાથે ઉનાના યુવા આગેવાન રસિક ચાવડા દ્વારા દિવ કલેકટર શ્રીને પત્ર લખતા જણાવ્યું હતું કે વિષય કે દિવમાં આવેલા ઐતિહાસિક કિલ્લા બહાર સોલંકી વિપુલભાઈ ભીમાભાઇ નામના કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા વાહનો પાર્કિંગ માટે નાણાં વસૂલવામાં આવે છે.

આ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા વાહનચાલકો ને અપાતી પહોંચમાં તારીખ અને વાહન નંબરોની અધૂરી માહિતી જ લખવામાં આવે છે તેમજ સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે તેમાં નોંધમાં લખવામાં આવે છે કે વાહન તથા માલ સામાન ની સંપૂર્ણ જવાબદારી વાહન માલિકની રહેશે. અહિયાં પ્રશ્ન એ છે કે જો પાર્કિંગ નાં નાણાં આપવા છતાં વાહનચાલકોને પોતાના વાહનો ની સુરક્ષા ના રહેતી હોય તો આવાં પાર્કિંગ ચાર્જ આપવાથી વાહનચાલકો ને શું લાભ?

દિવ એક સુપ્રસિધ્ધ પર્યટન સ્થળ અહિયાં લાખોની સંખ્યામાં પર્યટકો આવતા હોય છે આથી આપ સાહેબશ્રી ને નમ્ર વિનંતી છે કે આવો પાર્કિંગ ચાર્જ નો કોન્ટ્રાક્ટ રદ્ કરવાની માંગ સાથે રજૂઆત કરી હતી હવે આગામી દિવસોમાં તંત્ર દ્વારા આ અંગે પ્રવાસીઓનાં હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે કે પછી આવાં કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા વાહનચાલકો પાસેથી ચાર્જ વસૂલતા જ રહેશે એ તો હવે આવનારો સમય જ બતાવશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.