ઈન્ડિયા

રામજન્મ ભુમી વિવાદના ચુકાદાનું કાઉન્ટ ડાઉન શરુ, 5 જ્જોનો એક મત

કાયદાનાં નિષ્ણાંતોને પણ એ જાણવાની ઉત્સુકતા છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટનાં 5 જજોનું આ જજમેન્ટ સર્વસંમતિ મુજબ હશે કે માયાનોરીટી-મેજોરીટી મુજબ રહેશે. સંપુર્ણ ભારતમાં ઉતેજનાનો માહોલ જોવા માલી રહ્યો છે. હાલ ચુકાદાને લઈ અયોધ્યામાં શાંતિની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.ત્યારે અયોધ્યામાં કલમ 144 લાગુ કરાઈ છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.