ગુજરાતી રોજનીશી

આજે તુલસી વિવાહનો મહીમાં

તુલસી વિવાહ બહમવૈપુરાણ મુજબ તુલસી વિવાહની કથા એવી છેકે  તુલસી નામની એક ગોપી ગોલોકમાં રાઘાની સખી હતી. એક દિવસ રાધાએ તેને શ્રી કૃષ્ણના સાથે વિવાહ કરતા જોઈને તેને શ્રાપ આપ્યો કે તુ મનુષ્ય શરીર ધારણ કર. આ શ્રાપને ગ્રહણ કરી તે ધર્મ-ધ્વજ રાજાની કુંવરી  થઈ તેના રૂપની તુલના કોઈની સાથે થઇ શક્તી ન હતી એટલે તેનુ નામ તુલસી પાડ્યુ.

તુલસીએ બદરી  વનમાં જઈ ધોર તપ કર્યુ અને બ્રહમાં પાસેથી એવુ વરદાન માંગ્યુ કે, હં શ્રી કૃષ્ણને પતિ રૂપે મેળવવા ચાહું છું, પ્રથમ તો બ્રહમાંએ શ્રાપ અનુસાર તેને દંભાસુરના પુત્ર શંખચંડ નામના રાક્ષસ સથે પરણાવી તે પણ પૂર્વ જન્મે સુદામાં નામે ગોપ હતે શ્રાપના કારણે અસુર થયો હતો. શંખચુંડ્ને વરદાન હતુ કે તેની સ્ત્રીનું સતીત્વ ભંગ થાયા વિના તેનુ મુત્યુ થાશે નહીં. જ્યારે શંખચુંડે બધા દેવોને પરાસ્ત કરી દેવોને હેરાન કર્યા. ત્યારે બધા જ દેવો ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા. તેથા ભગવાને શંખચુંડનુ રૂપ ધારણ કરી તુલસીને શ્રાપ આપ્યો કે હૈ પ્રભુ તમારૂ હદય કૃપાહીન છે, કેમ કે તમે કપટથી મારૂ સતીત્વ નષ્ટ કર્યુ છે. તો હવે તમે હંમેશા  પૃથ્વી પર પાષાણ રૂપમાં રહો.

ભગવાને શ્રાપ સ્વીકારી લીધો. પરંતુ તુલસાને પણ વનસ્પતિ થવાના આશિષ આપતા કહ્યુ, તુ આ શરીર છોડીને લક્ષ્મી સમાન મારી પ્રિય થઈશ તારા શરારમાંથી ગંડકી નહી અને કેશમાંથી તુલશી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થશે.

આ શરાપ પછી ભગવાને પથ્થરનુ રૂપ ધારણ કર્યુ જે શાળીગ્રામ રૂપે ઠાકોરજીની પુજા શરૂ થઈ અને ગંદકીના કિનારે કિનારે તુલશીના વન ઉગી નીકળ્યા તુલશી દાસ પ્રભુના મસ્તકે ચડવા લાગ્યા એ બંનેને વિધિ પૂર્વકનો વિવાહ એજ તુલશી વિવાહ.

આ પખાણ રૂપે શલીગ્રામ નેપાળમાં ગંડકી નદીમાં થાય છે એવુ કહેવામાં આવે છે કે નદીના વહેંચણ ઉપર તુલસીના ગુચ્છ ધરવાથી તુરંત પાણીમાંથી શાલીગ્રામ ઉપર તરી આવે છે.

સૌપ્રથમ શ્રી સ્વામીનારાયણ ભગવાને સવંત 1863 ની સાલમાં કાલવાણીમાં તુલસી વિવાહનો ઉત્સવ કર્યો હતો

ધારાશાસ્ત્રી દેવસ્વામીના જયશ્રી સ્વામિનારાયણ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.