ગુજરાતી રોજનીશી

મોટો દંડ વસૂલતા ટ્રાફિક પોલીસનું મિસમેનેજમેન્ટ, અમદાવાદમાં કલાકો સુધી ટ્રાફિક જામ

અમદાવાદઃ દિવાળીના તહેવારો પૂરા થયા અને સોમવારથી શહેર રાબેતા મુજબ દોડવા લાગે તે પહેલા રવિવારે સાંજે અમદાવાદીઓએ વિચાર્યું હશે કે, આજે વેકેશનનો છેલ્લો દિવસ પરિવાર સાથે બહાર જઈએ કે કોઈ સગા-સંબંધીને મળવાનું રહી ગયું હોય ત્યાં જઈએ. 

જોકે આવા વિચાર સાથે ઘરની બહાર નીકળેલા અમદાવાદીઓને સાંજ ત્યાર બગડી ગઈ જ્યારે વાડજ સર્કલ અને આશ્રમ રોડ પર ટ્રાફિક જામમાં કલાકો સુધી ફસાયા. શહેરના શાહિબાગ, સાબરમતી, ચાંદખેડા અને એરપોર્ટ તરફથી આવતા તેમજ એ તરફ જવા માગતા લોકો માટે આ ટ્રાફિક જામ માથાનો દુખાવો બની ગયો હતો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.