ગુજરાતી રોજનીશી

કલેકટરનો આદેશ/ ગીરનારની લીલી પરિક્રમાના દરવાજા 8 તારીખ પહેલા નહી ખોલાય

જુનાગઢમાં દર વર્ષે લોકો લાખોની સંખ્યામાં ગીરનારની પરિક્રમાં કરે છે. ત્યારે લોકોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને વનવિભાગ દ્વારા પરિક્રમાંનો દરવાજો સમય પહેલા ખોલી નાખવામાં આવે છે. જેમાં દર વર્ષે પરિક્રમા શરૂ થાય તે પહેલા એક કે બે દિવસ અગાઉ લોકો પરિક્રમા શરૂ કરી દેતા હોય છે.

ત્યારે આ વર્ષે વાવાઝોડાની શકયતાને કારણે કોઇપણ હિસાબે વહેલી પરિક્રમા શરૂ નહીં કરવાનો આદેશ કલેકટર તંત્રએ વનવિભાગને કર્યો છે જેમાં આદેશ કરવામાં આવ્યો છે કે 8 તારીખ પહેલા પરિક્રમાના દરવાજા ન ખોલવા

ગીરનારની લીલી પરિક્રમા કારતક સુદ અગિયારસથી શરૂ થતી હોય છે. જેમાં આ વર્ષે 8 તારીખથી લઇને 12 તારીખ સુધી પરિક્રમા યોજવાની છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.