ગુજરાતી રોજનીશી

આવી રીતે બાંધો રોટલીનો લોટ, રોટલી બનશે સોફ્ટ

રોટલી બનાવવી કોઈ મુશ્કેલા કામ નહી પણ રોટલીને નરમ બનાવવા કોશિશ જરૂર કરતા હોય છે. હકીકતમાં લોટ બાંધવાની ટ્રીક હોય છે.

આ રીતે બાંધો લોટ

2 કપ લોટ લો અને તેટલી જ માત્રામાં પાણી ઉમેરો. ઘણી લોકો લોટમાં એક સાથે પાણી ઉમેરીને લોટ બાંધે છે. જે યોગ્ય નથી. સોફ્ટ રોટલીઓ માટે હમેશા લોટમાં થોડું થોડું કરીને પાણી નાખતા જાઓ અને થોડી -થોડી માત્રામા લોટ બાંધતા જાઓ. પાણી નાખતા અને લોટ એક્ત્ર કરતા જવું. જેનાથી લોટ બંધવા લાગશે અને પાણીની માત્રા ઓછી થઈ જશે. આ રીતે લોટ બાંધવામાં માત્ર 5 મિનિટનો સમય લાગશે. એક વાર લોટ બાંધ્યા પછી તેને ફેલાવીને આંગળીથી પ્રેસ કરીને થોડું પાણી છાંટવું. આ લોટને એક બીજી થાળી કે પ્લેટથી ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે મૂકો. તો નરમ રોટલી બનાવવા માટે લોટ તૈયાર છે. 

જો લોટને ફ્રીજમાં રાખો છોતો તેને સૌથી એયરટાઈટ ડિબ્બામાં નાખો અને ઉપરથી 1/4 ચમચી તેલ લગાવી દો. આવું કરવાથી લોટ ફ્રેશ રહેશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.