ગુજરાતી રોજનીશી

ભાઈબીજના તહેવાર નિમિતે રાજકોટમાં સિટી બસ અને બી.આર.ટી.એસ. મહિલાઓ માટે FREE

રાજકોટના મેયર બિનાબેન આચાર્ય અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલની એક સંયુક્તમાં જણાવાયું છે કે, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રક્ષાબંધન તથા ભાઈબીજના તહેવાર નિમિતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા હસ્તકની સિટી બસ સેવા અને બી.આર.ટી.એસ. બસ સેવામાં મહિલાઓને વિનામુલ્યે મુસાફરીની સવલત આપવામાં આવે છે. તે જ રીતે આગામી ભાઈબીજ નિમિતે તા.29/10/2019ને મંગળવાર રોજ રાજકોટ મહાનાગપાલિકા દ્વારા સંચાલીત સિટી બસ સેવા અને બી.આર.ટી.એસ. બસ સેવામાં તમામ મહિલાઓને આવન જાવન માટે વિનામુલ્યે મુસાફરી કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.