ગુજરાતી રોજનીશી

ગુજરાતમાં આ વર્ષે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે કહી ખુશી તો કહી ગમનો માહોલ

ગત વર્ષે પડેલા ભારેવરસાદને કારણે 199 લોકોના મોત થયા છે. જેમાં ગુજરાત સરકારે મૃતકોના 179 પરિવારોને સહાય ચૂકવાઈ છે. રાજ્યમાં 140 ટકા જેટલો વરસાદ પડયો છે. ત્યારે દુર્ઘટનાઓમાં વિજળી પડવાથી 54 લોકોના મોત થયાં છે. તેમજ 89 લોકો પાણીમાં તણાય જવાથી અને દીવાલ કે ઝાડ પડવાથી 56 વ્યક્તિઓના મોત થયાં છે.

ગુજરાત રાજ્યમાં કુલ 5 લાખ હેક્ટર જમીનમાં ભારે વરસાદને કારણે નુક્સાન થયું છે. ખેડૂતોને આર્થિક નુકસાન 138.75 કરોડ રૂપિયાનુ થયુ છે. અતિવૃષ્ટિને કારણે 158 તાલુકામાં ખેતીમાં ખુબજ ખરાબ અસર થઈ છે. આ મહિતી સરકારને જિલ્લા કચેરીઓમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. ત્યારે 5 લાખ હેક્ટરમાંથી 4.57 લાખ હેક્ટર કૃષિ વિસ્તારમાં નુક્શાનના સર્વેક્ષણની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. જુલાઇથી સપ્ટેમ્બર માસમાં પડેલાં ભરે વરસાદને કારણે રાજ્યમાં 2.37 લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં 33 ટકાથી વધુ નુક્સાન થયું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.