સમાચાર

ગુજરાત STના ફિક્સ પગારદારોના વેતનમાં તાત્કાલિક અસરથી વધારો

ગાંધીનગર: આજે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત એસટી વિભાગના ફિક્સ પગાર પર નોકરી કરતા કર્મચારીઓને દિવાળી ગિફ્ટ આપી હતી. નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે ફિક્સ વેતન પર એસટી વિભાગના કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી આજથી જ વેતનમાં વધારાની જાહેરાત કરી હતી. ડ્રાઈવર કમ કંડક્ટરનો પગાર 11 હજારથી વધારીને 18 હજાર કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્ય સરકારે વાહનવ્યવહાર વિભાગની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી હતી. પગાર વધારાના પગલે એસટી નિગમ પર વર્ષે રૂ. 94 કરોડનો બોજ પડશે.

એસટી કર્મચારીઓ માટે સરકારની મોટી જાહેરાત.

ફિક્સ પગાર પર કામ કરતા 12692 કર્મચારીઓને ફાયદો.

સિનિયર અધિકારી વર્ગ-2ના 16800ના પગાર વધીને 40 હજાર કરાયો.

જુનિયર અધિકારીઓનો પગાર 14800થી વધારીને 38 હજાર કરાયો.

સુપરવાઈઝરનો પગાર 14500થી વધારીને 21 હજાર કરાયો.

ડ્રાઇવરનો પગાર વધારીને 18 હજાર કરવામાં આવ્યો.

વર્ગ-4ના કર્મચારીઓનો પગાર 9 હજારથી વધારીને 15 હજાર કરાયો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.