ઈન્ડિયા

આનંદો, હવે પર્યટકો કાશ્મીરમાં દિવાળી વેકેશનની મોજ માણી શકશે

જમ્મુ કાશ્મીર/ સરકારે પ્રેસનોટ જાહેર કરી છે. કલમ 370 નાબુદી બાદ પ્રથમ વાર સંપૂર્ણ રીતે મોબાઈલ નેટવર્ક સેવા શરૂ કરવામાં આવશે. પ્રેસનોટમાં જણાવ્યા અનુસાર 14 ઓકટોબર થી કાશ્મીરમાં મોબાઈલ ફૉન સેવા સંપુર્ણ રીતે કાર્યરત કરવામાં આવશે. તેમજ સરકાર દ્રારા પર્યટકોને કાશ્મીરમાં ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવવાની અપીલ પણ કરી છે.  હવે કાશ્મીરની સ્થિતી સંપુર્ણ રીતે શાંતિમય છે. ત્યારે સરકારે પર્યટકો-પ્રવાસીને તેમની સુરક્ષાની ખાતરી પણ આપી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.