ગુજરાતી રોજનીશી

હવે લર્નિંગ લાયસન્સની કામગીરી RTOમાં નહી, ITIમાં શરૂ થશે

ગુજરાતમાં મોટર વ્હીકલ એક્ટના નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારથી ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાયસન્સ કઢાવા માટે RTOમાં લાંબી લાંબી લાઈનો લાગી છે. પરંતુ હવે તમારે લાયસન્સ કઢાવાનુ બાકી છે, તો તમારા માટે એક સારા સમચાર છે.

હવે લર્નિંગ લાઈસન્સની કામગીરી ITIમાં કરવામાં આવશે. ટ્રાફિક રૂલ્સના પાલન અને પ્રજાની સરળતા માટે રાજ્ય સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યમાં લર્નિંગ લાઇસન્સની કામગીરી ITI ખાતે કરવામાં આવશે. ITI ખાતે લર્નિંગ લાઇસન્સની કામગીરી શરૂ થશે. એટલા માટે લર્નિંગ લાઇસન્સ કામગીરી RTO ખાતે બંધ કરવામાં આવી છે. ITIને પ્રતિ લાઇસન્સ દીઠ રૂપિયા 100 મળશે. 11 ઓક્ટોબરે ITI આચાર્યોની તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.