ઈન્ડિયા

શું એક વિસ્ફોટથી આખા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઇ શકે ?

બધાના મનમાં કદાચ એક પ્રશ્ન જરૂર રહેતો હશે કે, શું એક વિસ્ફોટથી આખા બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઇ શકે તો જવાબ છે,  હા વ્હાઇટહોલ થી

તમને ખ્યાલ તો હશે જ કે બ્લેકહોલના ગુરુત્વાકર્ષણમાં જે પણ આવે છે તેને તે પોતાની અંદર ખેંચી લે છે. જો તમે એક વાર બ્લેકહોલની અંદર ગયા તો તમે ક્યારેય પાછાના આવી શકો. આવુજ કંઈક કામ વ્હાઇટ હોલનું છે. તે વસ્તુંને અંદર ખેંચતું નથી તે વસ્તું ને બહાર કાઢે છે. તેની અંદર થી નાના ગ્રહો થી માંડી ને મોટા મોટા તારાઓ બહાર નીકળે છે. તેમજ તમે તેની અંદરના જઈ શકો કે ના તમે તેમાંથી નીકળતી વસ્તુને બહાર નીકળતા અટકાવી શકો.

આ એક જ થિયોરી એવી છે જે પુરવાર કરે છે કે, બિગબેન્ગથી આખા બ્રહ્માંડ ની ઉત્પત્તિ થઇ છે પણ તે અત્યારે બસ એક વૈજ્ઞાનિકો ની કલ્પના સમાન છે. આઈન્સ્ટાઈનની થિયોરી ઓફ રિલેટિવિટીના નિયમ મુજબ “કોઈપણ એલિમેન્ટ ક્યારેય નાશ નથી પામતો તે બસ પોતાનું સ્વરૂપ બદલાવે છે”

ભૌતિકશાસ્ત્રીઓના મત અનુસાર, ” જ્યારે બ્લેકહોલ નાશ પામે છે,ત્યારે તે વ્હાઇટહોલ નું સ્વરૂપ ધારણ કરી જે વસ્તું ને પોતાનામાં સમાવી હોય છે તેને ઓકીને બહાર કાઢે છે “

તો આપસૌને હવે સમજાયુંને કે કેમ આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઇ હશે જોકે આ પણ એક અનુમાન જ છે. આપણે બસ અનુમાન જ લગાવી શકાય,બ્રહ્માંડ એટલું મોટું છે કે તેનો પાર જ પામવો બઉ મુશ્કિલ છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.